Način plaćanja i dostava narudžbe

UVJETI KUPNJE PUTEM INTERNET TRGOVINE

Opće odredbe

Nositelj svih prava na internet domeni www.thatso.hr je trgovačko društvo ELIT-STIL d.o.o. Korištenjem usluga online shopa That so smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cjelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem online shopa That so, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i online shopa That so, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluga internet prodaje putem online shopa That so je tvrtka ELIT-STIL d.o.o., Avenija Dubrava 169, 10040 Zagreb, OIB: 99276148099

Korisnike stranica upućuje se da prethodno kupovini upoznaju sa Uvjetima prodaje, te da se iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. ELIT-STIL d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

ELIT-STIL d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio online shopa That so u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, ELIT-STIL d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge online shopa That so u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga online shopa That so odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje online shopa That so od maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a ELIT-STIL d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni www.thatso.hr u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Online shop That so (odnosno ELIT-STIL d.o.o.) se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.thatso.hr. online shop That so zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

*Slike proizvoda i boje na online shopu That so su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati svarnom izgledu proizvoda, te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove. Online shop That so će nastojati na web stranici www.thatso.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnosti i potpunost istih.

 

ONLINE KUPOVINA PUTEM www.thatso.hr

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu ELIT-STIL d.o.o. za klapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i tvrtke ELIT STIL d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Registracijom u online shopu That so  i/ili prijavom na Newsletter, ostavljanjem kontakt telefona, korisnik daje suglasnost da ga online shop That so u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se sa liste primatelja Newslettera.

Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem online shopa That so uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) toga proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe u online shopu That su, putem društvenih medija, mailom (info@thatsohr.com) i telefona s ljudskim posredovanjem. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail korisnika biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni www.thatso.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su u rubrici Dostava.

Sve cijene proizvoda na web stranicama www.thatso.hr  izražene su s uračunatim PDV-om. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti kupovine. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu ELIT-STIL d.o.o. na jedan od sljedećih načina:

  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik online shopa
  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik online shopa
  • odabirom plaćanja i dovršenjem/izmjenom narudžbe putem telefonom na 01/292 96 43 ili 095/166 1382 od ponedjeljka do petka od 8 do 18 sati (ostale upite slati na mail info@thatso.hr)

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, ELIT-STIL d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i tvrtke ELIT-STIL d.o.o. zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.

Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti ELIT-STIL d.o.o.  o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na ELIT-STIL d.o.o., Avenija Dubrava 169, 10040 Zagreb) ili elektroničkom poštom na: info@thatsohr.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama online shopa That so u rubrici Uvjeti prodaje Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju ELIT-STIL d.o.o. odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada ELIT-STIL d.o.o., odnosno online shop That so zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca ELIT-STIL d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena u originalnoj ambalaži i nakon provjere da nije korištena.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu ELIT-STIL d.o.o., Avenija Dubrava 169, 10040 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je ELIT-STIL d.o.o., odnosno online shop That so, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti tvrtki ELIT-STIL d.o.o. znos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio ELIT-STIL d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

 

Način plaćanja
Ponuditelj omogućava sljedeće načine plaćanja:
– Uplatom na račun upravitelja ELIT-STIL d.o.o. (po ponudi / predračunu). Korisnik može narudžbu također izvršiti telefonski putem za Zagreb 095 7661 ili puteš e-pošte info@thatsohr.com; telefonskim putem za Split 095 166 13 81. Nakon telefonske narudžbe ili narudžbe putem e-pošte kupac može zatražiti ponudu ukoliko želi izvršiti plaćanje prije dostave ili se pošiljka plaća prilikom dostave. Ukoliko kupac želi uplatiti putem ponude/predračuna, roba se šalje kada sredstva sjednu na račun prodavatelja. Uplatom po ponudi/predračunu kupac se slaže s općim uvjetima poslovanja.
Uplata gotovinom odnosno plaćanje pouzećem

Dostava narudžbe
Dostava narudžbe u prosjeku traje od 2 do 4 radna dana, vikendom i praznicima ne vršimo slanje.
Izuzetak je dostava na otoke (provjerite detaljnije sa prodavačem). Narudžbe zaprimljene do 14 sati u prosjeku se šalju isti dan.

Ponuditelj će robu ili uslugu dostaviti u dogovorenom roku, osim u slučaju sajmova i akcija kada paketi mogu kasniti.
Ugovorni partner za dostavu pošiljaka je dostavna služba GLS.
Ukoliko ste odsutni za vrijeme dostave, odnosno ukoliko niste na predviđenoj adresi (poduzeće, ured, itd.), dostavljač će vam ostaviti obavijest s uputama za naknadno preuzimanje.Ukoliko kupac robu ne preuzme u roku nekoliko dana od dana slanja, o tome mora obavijestiti ponuditelja, u tom slučaju kupac je dužan platit ponovnu poštarinu bez obzira na iznos narudžbe.

Iznos dostave
Trošak dostave za narudžbe do 500,00 kn je 29,00 kn osim ako drugačije nije navedeno.
Trošak dostave za narudžbe od 500,00 kn na dalje je besplatna osim ako drugačije nije navedeno.

Prilikom dostave paket možete platiti gotovinu u gotovinskom iznosu.

Kamo sve dostavljamo naručenu robu?
Naručenu robu dostavljamo na područje Republike Hrvatske. Za slanje na području Europske Unije i izvan granica Europske Unije, molimo da dogovorite sa prodavačem detalje zbog dodatnog troška poštarine.

Oštećenje prilikom dostave
Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe pogledati njezin sadržaj. U slučaju oštećene pošiljke, kupac je dužan obavijestiti prodavača kako bi se dogovorio daljni postupak.

Podnošenje prigovora
Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku (poštom) na adresu:
ELIT-STIL d.o.o., Avenija Dubrava 169, 10 040 Zagreb ili na e-mail:info@thatsohr.com. Odgovor na vaš prigovor vratiti ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Molimo vas da u prigovoru navedete svoje podatke: ime i prezime, adresa za dostavu odgovora.

 

 

 

 

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPNJI PROIZVODA I USLUGA